Engasjert med fremtidstru

 Om meg 

Cecilie Hansen.

Jeg har bred og allsidig leder- og styreerfaring innen eiendomsforvaltning, mineraler, jordbruk/primærnæringer, økonomi, kultur, administrasjon, forvaltning, utredninger, krisehåndtering og organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor.

Gjennom min arbeidserfaring og mine verv i politikken, blant annet som ordfører har jeg opparbeidet meg god kompetanse innen ledelse, mediehåndtering, profilering og kommunikasjon på operativt nivå.

Har god formidlingsevne og stort nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Utdannet Agrotekniker innen administrasjon,økonomi,ressursforvaltning og miljø.

Selvstendig næringsdrivende.

Ønsker du å vite mer om min bakgrunn og kvalifikasjoner får vi snakkes på telefon eller møtes over en kopp kaffe.